Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne powinna stanowić bardzo ważny aspekt naszego życia. Jedną z form aktywnej rehabilitacji może być turnus rehabilitacyjny. Jednocześnie staje się on doskonałą formą wypoczynku, zwiększenia ogólnej sprawności, jak również odkrywania zupełnie nowych zainteresowań. Warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się tematyce turnusów rehabilitacyjnych. Szczególnie od strony formalnej.

Jaka jest specyfika turnusu rehabilitacyjnego?

Turnusy rehabilitacyjne dają nam całkiem sporo możliwości. Obok aktywnego wypoczynku i poprawy sprawności są one doskonałą okazją do poznania nowych osób, spędzania z nimi czasu oraz rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Okazuje się zatem, że turnusy rehabilitacyjne mogą mieć kilka aspektów. Nie tylko zdrowotny i rehabilitacyjny, ale także rekreacyjny, kulturalny, edukacyjny, towarzyski oraz sportowy. Przebieg turnusu jest ściśle uzależniony od specyfiki wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych, jak również typów schorzeń poszczególnych uczestników oraz lokalizacji samej imprezy. Przebieg turnusu powinien uwzględniać podział na zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Do cech charakterystycznych turnusu rehabilitacyjnego możemy zaliczyć:

 • Czas trwania – powinien trwać minimalnie 14 dni
 • Liczbę uczestników – turnus powinien liczyć przynajmniej 20 osób
 • Lokalizację – powinien być zorganizowany na terenie kraju

Koszty samego turnusu pokrywa jego uczestnik. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jakie wyróżniamy rodzaje turnusów rehabilitacyjnych?

Turnusy rehabilitacyjne możemy podzielić na kilka typów. Każdy typ wynika z charakteru zajęć dominujących w jego trakcie. W związku z tym wyróżniamy turnusy:

 • Usprawniająco-rekreacyjne
 • Rekreacyjno-sportowe
 • Szkoleniowe
 • Psychoterapeutyczne
 • Sportowe

Celem turnusu może być także doskonalenie określonych umiejętności oraz zainteresowań. Tematem przewodnim turnusu może być również nauka niezależności oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach przez osoby z niepełnosprawnością.

Dla kogo są przeznaczone turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne dotyczą osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Mogą obejmować pacjentów z niepełnosprawnością ruchową oraz dysfunkcjami konkretnych narządów jak wzrok czy słuch. Turnusy są także organizowane dla osób cierpiących na choroby psychiczne. Możemy dokonać następującego podziału turnusów rehabilitacyjnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności jego uczestników:

 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poza osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim
 • Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 • Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • Dla osób z chorobą psychiczną
 • Dla osób z upośledzeniem umysłowym
 • Dla osób z padaczką
 • Dla osób ze schorzeniami układu krążenia

Podczas organizacji turnusu rehabilitacyjnego dokonuje się grupowania osób pod kątem potrzeb, wieku oraz rodzaju niepełnosprawności.

Czym różni się turnus rehabilitacyjny od sanatorium?

Jest kilka aspektów, które różnią turnusy rehabilitacyjne od sanatorium. Wyjazd do sanatorium / kurortu nad morzem z basenem zależy od decyzji lekarza. Jest także w dużej części finansowany z ubezpieczenia. Pacjent nie ma możliwości wyboru miejsca oraz terminu wyjazdu do sanatorium. W turnusie rehabilitacyjnym może brać udział każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. Stanowi on aktywną formę rehabilitacji. Ponadto w przypadku turnusów rehabilitacyjnych uczestnik ma możliwość wyboru miejsca i terminu. Koszty turnusu w dużej mierze pokrywa uczestnik.

Turnusy rehabilitacyjne to doskonała forma aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wyjeżdżając na tego typu turnus mogą one nie tylko pracować nad poprawą sprawności, ale także realizować się towarzysko, poszerzać horyzonty i rozwijać swoje pasje.