Z połową marca pojawił się w Polsce nowy wirus – Sars-Cov-2. Jego skutkiem było zatrzymanie się nie tylko naszej ojczyzny, ale także całego świata. Zamknięte dla podróżujących zostały granice i lotniska, a rodacy wracający do kraju poddawani są kwarantannie. Sytuacja ta spowodowała przestój w wielu branżach, m.in. turystycznej. Jak długo on potrwa? Co z tegorocznymi wakacjami?

Kilka słów o koronawirusie

Wirus Sars-Coc-s wywołuje chorobę o nazwie Covid-19. Objawia się on gorączką, dusznościami, kaszlem, a czasem także bólami mięśni i zmęczeniem. Jest to wirus RNA, osłonięty błoną lipidową (czyli tłuszczową). Taka budowa pozwala na zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się poprzez częste mycie rąk przy użyciu chociażby zwykłego mydła czy przy użyciu alkoholu o minimalnym stężeniu 60% do ich dezynfekcji.

Otwarcie hoteli

Po długim okresie przestoju Polska powoli „odmraża” różne sfery życia. Od 4 maja usługi hotelarskie i noclegowe mogą być już świadczone, co znaczy, że hotele otwierają się dla odwiedzających. Należy jednak wziąć pod uwagę konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa – przestrzenie rekreacyjne nie wznowiły jeszcze działalności, podobnie jak hotelowe siłownie oraz baseny, które muszą pozostać zamknięte. Restauracje hotelowe nie mogą serwować posiłków na miejscu, ale mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do ich pokojów.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, granice Polski wciąż zamknięte są dla obcokrajowców, a Polacy wracający do ojczyzny poddawani są 14 dniowej kwarantannie. Niepokój związany z nowym wirusem i ograniczenia rządowe sprawiają, że turystyka wciąż obarczona jest przestojem. Brak możliwości pobytu osób zza granicy w Polsce powoduje pustki hotelowe, dlatego tegoroczne wakacje warto spędzić w Polsce – nie tylko po to, by wesprzeć rodzime firmy, ale także po to, by uniknąć zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem na lotnisku bądź w miejscu zagranicznego pobytu. Spędzając wakacje nad polskim morzem unikamy także kwarantanny, która niejednokrotnie byłaby dłuższa niż sam wypoczynek.

Zwiększenie bezpieczeństwa zarówno osób pracujących w hotelach, jak i osób przebywających na ich terenie pozwoli na ponowny rozkwit turystyki. Stosowanie się do zaleceń pomoże w sprawnej walce z wirusem i pozwoli na szybszy powrót do otwartego świata sprzed pandemii.