Dla osób cierpiących na mniej lub bardziej poważne dolegliwości zdrowotne rehabilitacja jest często jednym z podstawowych środków poprawy stanu swojego zdrowia. Jedną z jej form są organizowane przez różne ośrodki turnusy rehabilitacyjne. Takie turnusy stanowią połączenie, prowadzonej z wykorzystaniem różnych, metod aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Dlatego nie powinna dziwić organizacja turnusów rehabilitacyjnych nad morzem lub w górach, gdyż tam warunki do wypoczynku są szczególnie sprzyjające.

Kto może skorzystać z turnusu?

Warunki korzystania z turnusów rehabilitacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694). Uprawnione do nich są osoby z niepełnosprawnością, a konkretnie: z orzeczeniem o 1 z 3 stopni niepełnosprawności, orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym osobom do 16. roku życia, orzeczeniem o grupie inwalidzkiej. Celem takich turnusów jest poprawa sprawności psychofizycznej uczestników. Najczęściej z turnusów rehabilitacyjnych korzystają osoby z dysfunkcją narządów ruchu, z dysfunkcją narządów słuchu, z dysfunkcją narządów wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, z chorobami układu krążenia oraz z innymi dysfunkcjami i schorzeniami, które wymagają rehabilitacji. Standardowy czas trwania turnusów to dwa tygodnie. Uczestnictwo w nich jest płatne, ale można ubiegać się o dofinansowanie do turnusu udzielane przez PFRON. O tego rodzaju dofinansowanie może ubiegać się również opiekun wyjeżdżający z osobą niepełnosprawną.

Rodzaje zabiegów

Zakres i rodzaj zabiegów terapeutycznych aplikowanych na turnusie zależy od problemów zdrowotnych danej osoby. Przykładem oferowanych kuracji mogą być masaże lecznicze – nie tylko wykonywane ręcznie, lecz również z wykorzystaniem specjalnego sprzętu. Ważną grupą zabiegów obejmuje też fizykoterapia, czyli leczenie za pomocą wybranych bodźców fizykalnych. Wymienić tu możemy np. ultradźwięki, fonoforezę, krioterapię, laseroterapię, inhalacje czy promienie podczerwone emitowane przez lampę.